1. H. Mursidi Ilyas
Waktu : Pkl 10.00 – 11.00
Tempat : Kediaman Pa H. Mursidi
Alamat : Pondok Aren

2. H. Mathodah
Waktu: 13.30 – 14.30
Tempat : Kediaman Pa H. Mathodah
Alamat : BSD

Share This